Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan utnyttjas vid reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. När du beställer installation av exempelvis värmepumpar hos oss, har du möjlighet att utnyttja rotavdraget. Rotavdraget får användas vid installation och reparation av värmepumpar, men inte vid service.

Förutsättningar för ROT-avdrag

Du får maximalt göra rotavdrag med 50.000 kr per år. Om ni är två ägare till fastigheten, kan ni ansöka om rotavdrag tillsammans. Det innebär att ni kan göra avdrag på 100.000 kr.

 

Skatteverket ställer följande krav för att rotavdraget ska gå igenom;

-Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige -Du måste ha fyllt 18 år -Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum -Din fastighet måste vara minst 5 år gammal -Du måste själv ha betalt för tjänsten -Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott och fritidsbostadsägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas alltså tyvärr inte, eftersom man då inte står som ägare till fastigheten. För bostadsärtter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av bostadsrättsföreningen.

Företaget som utför installationen måste ha F-skattsedel, vilket Kylprodukter naturligtvis har!

 

Du betalar mindre direkt!

Du som kund måste själv meddela oss om du har möjlighet att göra rotavdrag. Rotavdraget administreras av företaget som tillhandahåller tjänsten. Det kallas fakturamodellen och innebär att Kylprodukter minskar totalbeloppet för installationen redan på fakturan innan du gör någon betalning. Det enda du behöver är att meddela oss vid beställning och lämna de uppgifter vi behöver d.v.s personnummer och fastighetsbeteckning. Vi har 10 dagars betalningsvillkor på fakturor med rot och efter betalning så ansöker vi om det resterande beloppet hos Skatteverket.

Om vi av någon anledning får avslag, försöker vi, tillsammans med dig som kund, att förstå om det blivit några felaktiga uppgifter till Skatteverket om dig och din fastighet. Om avslaget beror på att du inte har möjlighet att utnyttja rotavdraget, så blir du skyldig att betala in resterande belopp till oss. Det är ditt ansvar att veta om du har möjlighet att utnyttja rotavdraget.

 

Vid årsskiftet

Fakturan måste vara betald före den sista december för att rotavdraget ska bli godkänt innevarande år.