Klimatrumsaggregat KRA

För konstanthållning av temperatur och fuktighet i arkiv, laboratorium m.m.
Kyla – Värme – Avfuktning – Befuktning.

Broschyr