Kanalanslutna luftavfuktare

Luftavfuktare LAK6

Den minsta av våra kanalanslutna avfuktare (när storleken inte har någon betydelse).
LAK-6 avfuktaren är speciellt lämpad för mindre utrymmen, t.ex. duschrum, byggnader och vattenskador.

Broschyr
Manual

Luftavfuktare LAK20

Kanalansluten luftavfuktare avsedd för montage i mindre utrymmen. Den kan användas i poolrum, pumpstationer, lagerlokaler m.m.

Broschyr
Manual

Luftavfuktare LAK40, LAK80, LAK120

LAK-avfuktarna är avsedda för poolrum, duschrum, tvätthallar, lagerlokaler, bergrum m.m.
LAK-avfuktarna är avsedda att monteras i separata fläktrum samt anslutas till ett kanalsystem med till och frånluftsdon.
Man kan också placera avfuktaren i den lokal som avfuktas, man ansluter då endast trycksidan på avfuktaren.

Broschyr
Manual LAK40-80-120