CFA är en komplett frysanläggning för ert frysrum

CFA är ett komplett enhetsaggregat med minimala installations- och underhållskostnader.

Broschyr
Manual