CFA är en komplett frysanläggning för mindre frysrum

Vid montage i innervägg:

Eftersom aggregatet avger ca 1,8 x kyleffekten bör man sörja för god luftväxling så att temperaturen ej överstiger +27° C vid maskindelen.

Broschyr
Manual